EnTruce

Group Info
Group Name EnTruce
URL Link
Series (5) Konjiki no Moji Tsukai (WN), Kuro no Maou, Maken no Daydreamer (LN), Maken no Daydreamer (WN), Ore to Kanojo ga Geboku de Dorei de Shuujuu Keiyaku
Releases 200

Group News

Group Releases
Date Title Release
04/07/17 Maken no Daydreamer (LN) v1c1
08/21/16 Kuro no Maou c290
08/21/16 Kuro no Maou c289
07/20/16 Kuro no Maou c286
07/13/16 Maken no Daydreamer (WN) c48-50
07/13/16 Kuro no Maou c285
07/12/16 Kuro no Maou c284
07/12/16 Kuro no Maou c283
07/10/16 Kuro no Maou c281-282
07/01/16 Kuro no Maou c280
06/30/16 Kuro no Maou c279
06/20/16 Kuro no Maou c276-278
06/07/16 Kuro no Maou c273-275
06/06/16 Kuro no Maou c270-272
06/05/16 Kuro no Maou v16c269
06/04/16 Kuro no Maou v16c268
05/20/16 Ore to Kanojo ga Geboku de Dorei de Shuujuu Keiyaku v2c5 part1
05/14/16 Ore to Kanojo ga Geboku de Dorei de Shuujuu Keiyaku v2c4
05/08/16 Ore to Kanojo ga Geboku de Dorei de Shuujuu Keiyaku v2c3
05/05/16 Ore to Kanojo ga Geboku de Dorei de Shuujuu Keiyaku v2c2 part2
05/04/16 Ore to Kanojo ga Geboku de Dorei de Shuujuu Keiyaku v2c2 part1
05/01/16 Ore to Kanojo ga Geboku de Dorei de Shuujuu Keiyaku v2c1
04/21/16 Kuro no Maou v16c267
04/20/16 Kuro no Maou v16c266
04/17/16 Maken no Daydreamer (WN) c47
Go to Page...
Go to Page...