Ret-TLs

Group Info
Group Name Ret-TLs
URL Link
Followers 9
Series (2) Shaberanai Kurusu-san Kokoro no Naka wa Suki de Ippai, Tonari no Seki no Moto Idol wa, Ore no Produce ga nai to Ikite Ikenai
Releases 17

Group News

Group Releases
Date Title Release
02/01/23 Tonari no Seki no Moto Idol wa, Ore no Produce ga nai to Ikite... v1c8
02/01/23 Tonari no Seki no Moto Idol wa, Ore no Produce ga nai to Ikite... v1c7
01/31/23 Shaberanai Kurusu-san Kokoro no Naka wa Suki de Ippai v1c2 part3
01/31/23 Shaberanai Kurusu-san Kokoro no Naka wa Suki de Ippai v1c2 part2
01/31/23 Shaberanai Kurusu-san Kokoro no Naka wa Suki de Ippai v1c2 part1
01/28/23 Tonari no Seki no Moto Idol wa, Ore no Produce ga nai to Ikite... v1c6
01/26/23 Tonari no Seki no Moto Idol wa, Ore no Produce ga nai to Ikite... v1c5
01/25/23 Tonari no Seki no Moto Idol wa, Ore no Produce ga nai to Ikite... v1c4
01/25/23 Shaberanai Kurusu-san Kokoro no Naka wa Suki de Ippai v1c1 part3
01/25/23 Tonari no Seki no Moto Idol wa, Ore no Produce ga nai to Ikite... v1c3
01/24/23 Shaberanai Kurusu-san Kokoro no Naka wa Suki de Ippai v1c1 part2
01/24/23 Shaberanai Kurusu-san Kokoro no Naka wa Suki de Ippai v1c1 part1
01/23/23 Tonari no Seki no Moto Idol wa, Ore no Produce ga nai to Ikite... v1c2
01/23/23 Shaberanai Kurusu-san Kokoro no Naka wa Suki de Ippai v1 prologue
01/19/23 Shaberanai Kurusu-san Kokoro no Naka wa Suki de Ippai v1 illustrations
01/18/23 Tonari no Seki no Moto Idol wa, Ore no Produce ga nai to Ikite... v1c1
01/18/23 Tonari no Seki no Moto Idol wa, Ore no Produce ga nai to Ikite... v1 illustrations