Guro Translation

Group Info
Group Name Guro Translation
URL Link
Series (4) 1000 nin no Homunkurusu no Shoujo tachi ni Kakomarete Isekai Kenkoku, Tensei Shitara Slime Datta Ken (LN), Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN), Yuusha-sama no Oshishou-sama
Releases 104

Group News
Announcement
(04-27-18) Current Status

Group Releases
Date Title Release
09/17/18 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c233
09/05/18 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c232
09/05/18 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c231
09/01/18 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c230
08/26/18 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c229
08/21/18 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c228
05/31/18 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c227
04/04/18 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c226
03/25/18 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c225
03/13/18 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c224
02/12/18 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c223
01/01/18 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c222
11/21/17 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c221
10/26/17 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c220
09/27/17 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c219
09/12/17 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c218
09/12/17 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c217
08/27/17 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c216
07/29/17 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c215
07/29/17 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c214
06/11/17 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c213
06/03/17 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c212
05/24/17 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c211
05/20/17 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c210
04/16/17 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c209
Go to Page...
Go to Page...