Guro Translation

Group Info
Group Name Guro Translation
URL Link
Series (4) 1000 nin no Homunkurusu no Shoujo tachi ni Kakomarete Isekai Kenkoku, Tensei Shitara Slime Datta Ken (LN), Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN), Yuusha-sama no Oshishou-sama
Releases 118

Group News
No group news found.

Group Releases
Date Title Release
11/14/18 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) epilogue
11/09/18 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c248
11/06/18 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c247
11/03/18 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c246
10/29/18 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c245
10/23/18 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c244
10/18/18 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c243
10/16/18 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c242
10/13/18 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c241
10/09/18 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c240
10/05/18 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c239
10/02/18 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c238
09/29/18 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c237
09/21/18 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c236
09/21/18 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c235
09/21/18 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c234
09/17/18 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c233
09/05/18 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c232
09/05/18 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c231
09/01/18 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c230
08/26/18 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c229
08/21/18 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c228
05/31/18 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c227
04/04/18 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c226
03/25/18 Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) c225
Go to Page...
Go to Page...