fgiLaN translations

Group Info
Group Name fgiLaN translations
URL None
Series (2) Kimi no Na wa, Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte Ii desu ka?
Releases 42

Group News
No group news found.

Group Releases
Date Title Release
01/25/17 Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte... v3c2 part1
01/22/17 Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte... v3c1
01/21/17 Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte... v3 illustrations
01/21/17 Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte... v2c5
01/19/17 Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte... v2c4 part5
01/16/17 Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte... v2c4 part4
01/14/17 Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte... v2c4 part3
01/12/17 Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte... v2c4 part2
01/08/17 Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte... v2c4 part1
01/05/17 Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte... v2c3 part4
01/05/17 Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte... v2c3 part3
01/04/17 Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte... v2c3 part2
12/29/16 Kimi no Na wa c8
12/29/16 Kimi no Na wa c7
11/17/16 Kimi no Na wa c6
11/05/16 Kimi no Na wa c5
10/29/16 Kimi no Na wa c4
10/24/16 Kimi no Na wa c3
10/16/16 Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte... v2c3 part1
09/14/16 Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte... v2c2 part5
09/14/16 Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte... v2c2 part4
07/23/16 Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte... v2c2 part3
07/08/16 Kimi no Na wa c2
07/06/16 Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte... v2c2 part2
07/05/16 Kimi no Na wa c1
Go to Page...
Go to Page...