segmeton translation

Group Info
Group Name segmeton translation
URL Link
Series (1) Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen
Releases 41

Group News
No group news found.

Group Releases
Date Title Release
12/04/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2c30
11/22/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2c29
11/13/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2c28
11/06/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2c27
10/16/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2c26
10/09/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2c25
09/27/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2c24
09/19/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2c23
09/12/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2c22
08/24/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2c21
08/14/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2c20
08/08/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2c19
07/31/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2c18
07/24/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2c17
07/17/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2c16
07/10/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2c15
07/04/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2c14
06/26/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2c13
06/19/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2c12
06/12/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2c11
06/06/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2c10
05/29/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2c9
05/22/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2c8
05/15/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2c7
05/08/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2c6
Go to Page...
Go to Page...