RR-2's Reading List


# Series Status Rating Review
1 Fremd Torturchen[ v2c1 / v2c1 ]------
2 Moto Sekai Ichi’i no Sub-chara Ikusei Nikki[ c35 part2 / c41 ]------
3 The World of Otome Games is Tough For Mobs[ v2 prologue part1 / v3c4 part1 ]------