Xant & Minions

Group Info
Group Name Xant & Minions
URL Link
Series (17)
Releases 614

Group News

Group Releases
Date Title Release
01/19/20 Isekai Surgeon c6
12/22/19 Isekai Izakaya Nobu c94
12/08/19 Isekai Izakaya Nobu c93
11/09/19 Yuusha-sama no Oshishou-sama c61
10/27/19 Kuma Kuma Kuma Bear c289-290
10/20/19 Kuma Kuma Kuma Bear c287-288
10/13/19 Kuma Kuma Kuma Bear c286
10/06/19 Kuma Kuma Kuma Bear c284-285
10/05/19 Isekai Izakaya Nobu c92
09/29/19 Kuma Kuma Kuma Bear c282-283
09/22/19 Kuma Kuma Kuma Bear c280-281
09/21/19 Isekai Surgeon c5
09/20/19 The Coffee Shop in a Different World Station c6
09/15/19 Kuma Kuma Kuma Bear c278-279
09/14/19 Yuusha-sama no Oshishou-sama c60
09/13/19 The Angel Does Not Desire The Sky c8
09/08/19 Kuma Kuma Kuma Bear c277
09/01/19 Kuma Kuma Kuma Bear c275-276
09/01/19 Isekai Izakaya Nobu c91
08/31/19 Isekai Surgeon c4
08/25/19 Kuma Kuma Kuma Bear c273-274
08/18/19 Kuma Kuma Kuma Bear c271-272
08/17/19 Isekai Izakaya Nobu c90
08/17/19 Lady Rose Wants to be a Commoner c23
08/11/19 Kuma Kuma Kuma Bear c268-270
Go to Page...
Go to Page...