Unlimited Novel Failures

Group Info
Group Name Unlimited Novel Failures
URL Link
Series (8) Isekai Mahou wa Okureteru! (WN), Konjiki no Moji Tsukai (WN), Risou no Himo Seikatsu, Shinanai Otoko ni Koishita Shoujo, Sword and Wizards, The Strongest Team Is Wiped out, Because of Silly Love Shenanigans!?, Trinity Seven, Tsuki Tsuki
Releases 112

Group News

Group Releases
Date Title Release
09/30/19 Risou no Himo Seikatsu v8c2
07/18/19 Risou no Himo Seikatsu v8 intermission 1
06/12/19 Risou no Himo Seikatsu v8c1
01/01/15 Isekai Mahou wa Okureteru! (WN) c3
01/01/15 Isekai Mahou wa Okureteru! (WN) c2
01/01/15 Isekai Mahou wa Okureteru! (WN) c1
01/16/19 Risou no Himo Seikatsu v8 prologue
11/07/18 Risou no Himo Seikatsu v7 extra
10/01/18 Risou no Himo Seikatsu v7 epilogue
09/17/18 Risou no Himo Seikatsu v7c6
08/19/18 Risou no Himo Seikatsu v7c5
07/12/18 The Strongest Team Is Wiped out, Because of Silly Love... v1c1
06/19/18 Risou no Himo Seikatsu v7c4
06/01/18 Risou no Himo Seikatsu v7 intermission 2
05/23/18 Risou no Himo Seikatsu v7c3
03/27/18 Risou no Himo Seikatsu v7 intermission 1
02/28/18 Risou no Himo Seikatsu v7c2
01/18/18 Risou no Himo Seikatsu v7c1
01/13/18 The Strongest Team Is Wiped out, Because of Silly Love... prologue
12/24/17 Risou no Himo Seikatsu v7 prologue
12/05/17 Risou no Himo Seikatsu v6 extra
11/07/17 Risou no Himo Seikatsu v6 epilogue
10/12/17 Risou no Himo Seikatsu v6c4
08/01/17 Risou no Himo Seikatsu v6 intermission
07/19/17 Risou no Himo Seikatsu v6c3
Go to Page...
Go to Page...