Shinsori Translations

Group Info
Group Name Shinsori Translations
URL Link
Series (51)
Releases 1571

Group News

Group Releases
Date Title Release
06/19/18 Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru c241
06/18/18 Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru c240
06/18/18 Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru c239
06/18/18 Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru c238
06/17/18 Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru c237
06/17/18 Nigotta Hitomi no Lilianne c156
06/16/18 Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru c236
06/16/18 Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru c235
06/16/18 Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru c234
06/15/18 Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru c233
06/15/18 Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru c232
06/15/18 Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru c231
06/14/18 Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru c230
06/14/18 Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ c126
06/13/18 Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru c229
06/13/18 Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru c228
06/13/18 Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru c227
06/12/18 Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru c226
06/12/18 Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru c225
06/12/18 Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru c224
06/11/18 Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru c223
06/11/18 Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru c222
06/11/18 Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru c221
06/10/18 Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru c220
06/10/18 Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru c219
Go to Page...
Go to Page...