Shinsori Translations

Group Info
Group Name Shinsori Translations
URL Link
Series (54)
Releases 1740

Group News

Group Releases
Date Title Release
08/18/18 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no... c21
08/18/18 My Engagement was Annulled (lol) c36
08/18/18 My Engagement was Annulled (lol) c35
08/17/18 My Engagement was Annulled (lol) c34
08/17/18 My Engagement was Annulled (lol) c33
08/17/18 Heroine of the Broken Engagement c5
08/16/18 Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ c136
08/16/18 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no... c20
08/15/18 My Engagement was Annulled (lol) c32
08/15/18 My Engagement was Annulled (lol) c31
08/15/18 My Engagement was Annulled (lol) c30
08/15/18 My Engagement was Annulled (lol) c29
08/14/18 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no... c19
08/14/18 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no... c18
08/13/18 Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru c329
08/13/18 My Engagement was Annulled (lol) c28
08/13/18 My Engagement was Annulled (lol) c27
08/13/18 My Engagement was Annulled (lol) c26
08/12/18 Nigotta Hitomi no Lilianne c164
08/12/18 My Engagement was Annulled (lol) c25
08/12/18 My Engagement was Annulled (lol) c24
08/12/18 My Engagement was Annulled (lol) c23
08/11/18 Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ c135
08/11/18 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no... c17
08/11/18 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no... c16
Go to Page...
Go to Page...