Shinsori Translations

Group Info
Group Name Shinsori Translations
URL Link
Series (54)
Releases 2109

Group News

Group Releases
Date Title Release
10/14/19 Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru c388
10/13/19 Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ c133
10/12/19 Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ c132.5
10/11/19 Heroine of the Broken Engagement c65
10/11/19 Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ c132
10/10/19 Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ c202
10/09/19 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no... c92
10/08/19 Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ c131.5
10/07/19 Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru c387
10/06/19 Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ c131
10/04/19 Heroine of the Broken Engagement c64
10/02/19 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no... c91.5
10/01/19 Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ c201
09/30/19 Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru c386
09/30/19 Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ v7 illustrations
09/27/19 Heroine of the Broken Engagement c63
09/26/19 Nigotta Hitomi no Lilianne c183
09/25/19 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no... c91
09/24/19 Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ c200
09/23/19 Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru c385
09/20/19 Heroine of the Broken Engagement c62
09/19/19 Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ c199
09/18/19 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no... c90
09/17/19 Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ c130
09/16/19 Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru c384
Go to Page...
Go to Page...