Sabishii desu!!

Group Info
Group Name Sabishii desu!!
URL Link
Series (5) My Room Has Become a Dungeon’s Rest Area, Only I Who Got The Initial Job As Demon King, That Person. Later on…, VRMMO Summoner Hajimemashita, Yuusha Party no Kawaii Ko ga Ita no de, Kokuhaku Shite Mita (WN)
Releases 220

Group News
Announcement
(04-10-18) Update 4/10/2018
(04-10-18) Update 4/10/2018
(10-06-17) Update 06/10/17

Group Releases
Date Title Release
02/28/18 That Person. Later on… c161
02/22/18 That Person. Later on… c160
02/05/18 That Person. Later on… c159
01/30/18 My Room Has Become a Dungeon’s Rest Area c27
01/27/18 That Person. Later on… c156
01/24/18 That Person. Later on… c155
01/11/18 My Room Has Become a Dungeon’s Rest Area c26
10/16/17 My Room Has Become a Dungeon’s Rest Area c25
10/14/17 That Person. Later on… c154
10/07/17 That Person. Later on… c158
10/06/17 That Person. Later on… c157
10/07/17 That Person. Later on… c153
10/05/17 That Person. Later on… c152
09/09/17 That Person. Later on… c151
09/02/17 That Person. Later on… c150
08/30/17 That Person. Later on… c149
08/29/17 My Room Has Become a Dungeon’s Rest Area c24
08/19/17 That Person. Later on… c148
08/18/17 That Person. Later on… c147
08/16/17 That Person. Later on… c146
08/13/17 That Person. Later on… c145
08/04/17 That Person. Later on… c144
08/02/17 That Person. Later on… c143
07/17/17 That Person. Later on… c142
07/15/17 My Room Has Become a Dungeon’s Rest Area c23
Go to Page...
Go to Page...