Orlandri Translation Company

Group Info
Group Name Orlandri Translation Company
URL Link
Series (2) Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte Ii desu ka?, Shuumatsu Nani Shitemasuka? Mou Ichido Dake, Aemasuka?
Releases 45

Group News

Group Releases
Date Title Release
07/29/19 Shuumatsu Nani Shitemasuka? Mou Ichido Dake, Aemasuka? v2c3 part2
04/29/19 Shuumatsu Nani Shitemasuka? Mou Ichido Dake, Aemasuka? v2c3 part1
04/06/19 Shuumatsu Nani Shitemasuka? Mou Ichido Dake, Aemasuka? v2c2 part5
03/11/19 Shuumatsu Nani Shitemasuka? Mou Ichido Dake, Aemasuka? v2 illustrations
03/11/19 Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte... ex illustrations
03/11/19 Shuumatsu Nani Shitemasuka? Mou Ichido Dake, Aemasuka? v2c2 part4
02/19/19 Shuumatsu Nani Shitemasuka? Mou Ichido Dake, Aemasuka? v2c2 part3
02/12/19 Shuumatsu Nani Shitemasuka? Mou Ichido Dake, Aemasuka? v2c2 part2
01/29/19 Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte... short story 3
01/22/19 Shuumatsu Nani Shitemasuka? Mou Ichido Dake, Aemasuka? v2c2 part1
01/12/19 Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte... short story 2
01/07/19 Shuumatsu Nani Shitemasuka? Mou Ichido Dake, Aemasuka? v2c1
03/11/18 Shuumatsu Nani Shitemasuka? Mou Ichido Dake, Aemasuka? v1 illustrations
12/25/18 Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte... extra 5
12/25/18 Shuumatsu Nani Shitemasuka? Mou Ichido Dake, Aemasuka? v1c5
12/24/18 Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte... short story
12/18/18 Shuumatsu Nani Shitemasuka? Mou Ichido Dake, Aemasuka? v1c4 part3
12/10/18 Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte... extra 3
12/04/18 Shuumatsu Nani Shitemasuka? Mou Ichido Dake, Aemasuka? v1c4 part2
11/24/18 Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte... extra 4 part6
11/18/18 Shuumatsu Nani Shitemasuka? Mou Ichido Dake, Aemasuka? v1c4 part1
11/11/18 Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte... extra 4 part5
11/01/18 Shuumatsu Nani Shitemasuka? Mou Ichido Dake, Aemasuka? v1c3 part4
10/20/18 Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte... extra 4 part4
10/15/18 Shuumatsu Nani Shitemasuka? Mou Ichido Dake, Aemasuka? v1c3 part3
Go to Page...
Go to Page...