Orlandri Translation Company

Group Info
Group Name Orlandri Translation Company
URL Link
Series (2) Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte Ii desu ka?, Shuumatsu Nani Shitemasuka? Mou Ichido Dake, Aemasuka?
Releases 34

Group News

Group Releases
Date Title Release
01/12/19 Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte... short story 2
01/07/19 Shuumatsu Nani Shitemasuka? Mou Ichido Dake, Aemasuka? v2c1
12/25/18 Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte... extra 5
12/25/18 Shuumatsu Nani Shitemasuka? Mou Ichido Dake, Aemasuka? v1c5
12/24/18 Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte... short story
12/18/18 Shuumatsu Nani Shitemasuka? Mou Ichido Dake, Aemasuka? v1c4 part3
12/10/18 Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte... extra 3
12/04/18 Shuumatsu Nani Shitemasuka? Mou Ichido Dake, Aemasuka? v1c4 part2
11/24/18 Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte... extra 4 part6
11/18/18 Shuumatsu Nani Shitemasuka? Mou Ichido Dake, Aemasuka? v1c4 part1
11/11/18 Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte... extra 4 part5
11/01/18 Shuumatsu Nani Shitemasuka? Mou Ichido Dake, Aemasuka? v1c3 part4
10/20/18 Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte... extra 4 part4
10/15/18 Shuumatsu Nani Shitemasuka? Mou Ichido Dake, Aemasuka? v1c3 part3
10/06/18 Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte... extra 4 part3
09/30/18 Shuumatsu Nani Shitemasuka? Mou Ichido Dake, Aemasuka? v1c3 part2
09/25/18 Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte... extra 4 part2
09/05/18 Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte... extra 2 part7
08/28/18 Shuumatsu Nani Shitemasuka? Mou Ichido Dake, Aemasuka? v1c3 part1
08/28/18 Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte... extra 2 part6
06/01/18 Shuumatsu Nani Shitemasuka? Mou Ichido Dake, Aemasuka? v1c2 part4
05/21/18 Shuumatsu Nani Shitemasuka? Mou Ichido Dake, Aemasuka? v1c2 part3
05/14/18 Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte... extra 4 part1
05/12/18 Shuumatsu Nani Shitemasuka? Mou Ichido Dake, Aemasuka? v1c2 part2
04/17/18 Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte... extra 2 part5
Go to Page...
Go to Page...