Okubyou Desu

Group Info
Group Name Okubyou Desu
URL Link
Series (5) Akuyaku Reijou no Yume Watari, Dare ga Otome Geemu Dato Itta!, I Want To Enjoy A Country Life!, Isekai De Rippa Na Inu Ni Naru Houhou, Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu
Releases 133

Group News
Announcement
(12-13-17) Announcement!!!
(10-28-17) No VD this week.
(05-26-17) Four Ikemen One

Group Releases
Date Title Release
12/09/17 Akuyaku Reijou no Yume Watari extra 1 part2
12/06/17 Akuyaku Reijou no Yume Watari extra 1 part1
12/04/17 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c25
12/04/17 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c24
11/29/17 Akuyaku Reijou no Yume Watari c12
11/24/17 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c23
11/22/17 Akuyaku Reijou no Yume Watari c11
11/20/17 Dare ga Otome Geemu Dato Itta! c17 part3
11/14/17 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c22
11/10/17 Akuyaku Reijou no Yume Watari c10
11/08/17 Akuyaku Reijou no Yume Watari c9
11/06/17 Dare ga Otome Geemu Dato Itta! c17 part2
11/03/17 Akuyaku Reijou no Yume Watari c8
11/03/17 Akuyaku Reijou no Yume Watari c7
11/01/17 I Want To Enjoy A Country Life! omake 1
11/01/17 I Want To Enjoy A Country Life! omake 2
11/01/17 I Want To Enjoy A Country Life! c14
11/01/17 I Want To Enjoy A Country Life! c15
11/01/17 I Want To Enjoy A Country Life! c12
11/01/17 I Want To Enjoy A Country Life! c13
10/28/17 Dare ga Otome Geemu Dato Itta! c17 part1
10/28/17 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c21
10/20/17 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c20
10/20/17 Akuyaku Reijou no Yume Watari c6
10/18/17 Dare ga Otome Geemu Dato Itta! c16 part3
Go to Page...
Go to Page...