Okubyou Desu

Group Info
Group Name Okubyou Desu
URL Link
Series (6) Akuyaku Reijou no Yume Watari, Dare ga Otome Geemu Dato Itta!, I Want To Enjoy A Country Life!, Isekai De Rippa Na Inu Ni Naru Houhou, Tenseishitarashii Nodesuga, Zensei no Kioku ga Mattaku Arimasen, Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu
Releases 157

Group News
Announcement
(01-06-18) Latest Notice
(12-13-17) Announcement!!!
(10-28-17) No VD this week.
(05-26-17) Four Ikemen One

Group Releases
Date Title Release
06/16/18 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c34
06/16/18 Tenseishitarashii Nodesuga, Zensei no Kioku ga Mattaku Arimasen c3
06/11/18 Tenseishitarashii Nodesuga, Zensei no Kioku ga Mattaku Arimasen c2
06/09/18 Tenseishitarashii Nodesuga, Zensei no Kioku ga Mattaku Arimasen c1
06/07/18 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c33
06/07/18 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c32
05/26/18 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c31
05/15/18 Akuyaku Reijou no Yume Watari extra 6 part2
05/16/18 Akuyaku Reijou no Yume Watari extra 6 part1
05/17/18 Akuyaku Reijou no Yume Watari extra 5 part2
05/07/18 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c30
05/06/18 Akuyaku Reijou no Yume Watari extra 5 part1
04/29/18 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c29
04/29/18 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c28
04/20/18 Akuyaku Reijou no Yume Watari extra 4 part2
04/20/18 Akuyaku Reijou no Yume Watari extra 4 part1
04/06/18 Akuyaku Reijou no Yume Watari extra 3 part2
03/24/18 Akuyaku Reijou no Yume Watari extra 3 part1
03/18/18 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c27
03/10/18 Akuyaku Reijou no Yume Watari extra 2 part2
03/05/18 Dare ga Otome Geemu Dato Itta! c18 part2 (end)
03/27/18 Dare ga Otome Geemu Dato Itta! c18 part1
12/21/17 Akuyaku Reijou no Yume Watari extra 2 part1
12/19/17 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c26
12/09/17 Akuyaku Reijou no Yume Watari extra 1 part2
Go to Page...
Go to Page...