Okubyou Desu

Group Info
Group Name Okubyou Desu
URL Link
Followers 2
Series (8) A Hamster Beastman Falls in Love with an Elf, Aegu Seme-Tachi ~ Tanomukara Koe O Osaete Kure ~, Akuyaku Reijou no Yume Watari, Dare ga Otome Geemu Dato Itta!, I Want To Enjoy A Country Life!, Isekai De Rippa Na Inu Ni Naru Houhou, Tenseishitarashii Nodesuga, Zensei no Kioku ga Mattaku Arimasen, Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu
Releases 290

Group News
Announcement
(08/25/21) Performing slots

Group Releases
Date Title Release
05/23/22 A Hamster Beastman Falls in Love with an Elf c7
05/23/22 Tenseishitarashii Nodesuga, Zensei no Kioku ga Mattaku Arimasen c42
05/23/22 Aegu Seme-Tachi ~ Tanomukara Koe O Osaete Kure ~ c20
05/23/22 A Hamster Beastman Falls in Love with an Elf c6
05/12/22 A Hamster Beastman Falls in Love with an Elf c5
05/08/22 Tenseishitarashii Nodesuga, Zensei no Kioku ga Mattaku Arimasen c41
05/05/22 A Hamster Beastman Falls in Love with an Elf c4
05/05/22 A Hamster Beastman Falls in Love with an Elf c3
05/04/22 Aegu Seme-Tachi ~ Tanomukara Koe O Osaete Kure ~ c19
04/27/22 Aegu Seme-Tachi ~ Tanomukara Koe O Osaete Kure ~ c18
04/26/22 Tenseishitarashii Nodesuga, Zensei no Kioku ga Mattaku Arimasen c40
04/25/22 A Hamster Beastman Falls in Love with an Elf c2
04/26/22 A Hamster Beastman Falls in Love with an Elf c1
04/21/22 Aegu Seme-Tachi ~ Tanomukara Koe O Osaete Kure ~ c17
04/20/22 Tenseishitarashii Nodesuga, Zensei no Kioku ga Mattaku Arimasen c39
04/09/22 Aegu Seme-Tachi ~ Tanomukara Koe O Osaete Kure ~ c16
04/07/22 Tenseishitarashii Nodesuga, Zensei no Kioku ga Mattaku Arimasen c38
04/07/22 Aegu Seme-Tachi ~ Tanomukara Koe O Osaete Kure ~ c15
04/05/22 Tenseishitarashii Nodesuga, Zensei no Kioku ga Mattaku Arimasen c37
04/04/22 Aegu Seme-Tachi ~ Tanomukara Koe O Osaete Kure ~ c14
04/02/22 Tenseishitarashii Nodesuga, Zensei no Kioku ga Mattaku Arimasen c36
03/29/22 Aegu Seme-Tachi ~ Tanomukara Koe O Osaete Kure ~ c13
03/26/22 Aegu Seme-Tachi ~ Tanomukara Koe O Osaete Kure ~ c12
03/19/22 Aegu Seme-Tachi ~ Tanomukara Koe O Osaete Kure ~ c11
03/18/22 Tenseishitarashii Nodesuga, Zensei no Kioku ga Mattaku Arimasen c35
Go to Page...
Go to Page...