Okubyou Desu

Group Info
Group Name Okubyou Desu
URL Link
Series (6) Akuyaku Reijou no Yume Watari, Dare ga Otome Geemu Dato Itta!, I Want To Enjoy A Country Life!, Isekai De Rippa Na Inu Ni Naru Houhou, Tenseishitarashii Nodesuga, Zensei no Kioku ga Mattaku Arimasen, Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu
Releases 242

Group News
Announcement
(04-23-20) ?

Group Releases
Date Title Release
06/25/20 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu ragna pov
06/24/20 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu idle talk 2
06/24/20 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu aleph pov
04/24/20 Tenseishitarashii Nodesuga, Zensei no Kioku ga Mattaku Arimasen c24
04/23/20 Tenseishitarashii Nodesuga, Zensei no Kioku ga Mattaku Arimasen c23
04/22/20 Tenseishitarashii Nodesuga, Zensei no Kioku ga Mattaku Arimasen c22
04/21/20 Tenseishitarashii Nodesuga, Zensei no Kioku ga Mattaku Arimasen c21
04/20/20 Tenseishitarashii Nodesuga, Zensei no Kioku ga Mattaku Arimasen c20
04/16/20 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu idle talk 1
03/17/20 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c90
03/08/20 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c89
03/01/20 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c88
02/15/20 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c87
02/15/20 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c86
02/15/20 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c85
11/08/19 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c84
09/03/19 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c83
08/27/19 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c82
08/02/19 Tenseishitarashii Nodesuga, Zensei no Kioku ga Mattaku Arimasen c19
07/21/19 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c81
06/19/19 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c80
05/18/19 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c79
04/26/19 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c78
04/26/19 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c77
04/02/19 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c76
Go to Page...
Go to Page...