Okubyou Desu

Group Info
Group Name Okubyou Desu
URL Link
Series (6) Akuyaku Reijou no Yume Watari, Dare ga Otome Geemu Dato Itta!, I Want To Enjoy A Country Life!, Isekai De Rippa Na Inu Ni Naru Houhou, Tenseishitarashii Nodesuga, Zensei no Kioku ga Mattaku Arimasen, Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu
Releases 183

Group News
Announcement
(01-06-18) Latest Notice
(12-13-17) Announcement!!!
(10-28-17) No VD this week.

Group Releases
Date Title Release
10/17/18 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c52
10/17/18 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c51
10/16/18 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c49
10/16/18 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c50
10/15/18 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c48
10/15/18 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c47
10/14/18 Tenseishitarashii Nodesuga, Zensei no Kioku ga Mattaku Arimasen c8
10/14/18 Tenseishitarashii Nodesuga, Zensei no Kioku ga Mattaku Arimasen c7
09/21/18 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c46
09/21/18 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c45
09/16/18 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c44
09/16/18 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c43
08/23/18 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c42
08/23/18 Tenseishitarashii Nodesuga, Zensei no Kioku ga Mattaku Arimasen c6
08/09/18 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c41.2
08/09/18 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c41.1
08/09/18 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c40
07/11/18 Tenseishitarashii Nodesuga, Zensei no Kioku ga Mattaku Arimasen c5
07/11/18 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c39
07/10/18 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c38
07/10/18 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c37.2
07/10/18 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c37.1
07/10/18 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c36
06/27/18 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c35.2
06/27/18 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c35.1
Go to Page...
Go to Page...