Okubyou Desu

Group Info
Group Name Okubyou Desu
URL Link
Series (6) Akuyaku Reijou no Yume Watari, Dare ga Otome Geemu Dato Itta!, I Want To Enjoy A Country Life!, Isekai De Rippa Na Inu Ni Naru Houhou, Tenseishitarashii Nodesuga, Zensei no Kioku ga Mattaku Arimasen, Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu
Releases 169

Group News
Announcement
(01-06-18) Latest Notice
(12-13-17) Announcement!!!
(10-28-17) No VD this week.

Group Releases
Date Title Release
08/09/18 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c41.2
08/09/18 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c41.1
08/09/18 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c40
07/11/18 Tenseishitarashii Nodesuga, Zensei no Kioku ga Mattaku Arimasen c5
07/11/18 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c39
07/10/18 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c38
07/10/18 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c37.2
07/10/18 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c37.1
07/10/18 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c36
06/27/18 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c35.2
06/27/18 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c35.1
06/23/18 Tenseishitarashii Nodesuga, Zensei no Kioku ga Mattaku Arimasen c4
06/16/18 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c34
06/16/18 Tenseishitarashii Nodesuga, Zensei no Kioku ga Mattaku Arimasen c3
06/11/18 Tenseishitarashii Nodesuga, Zensei no Kioku ga Mattaku Arimasen c2
06/09/18 Tenseishitarashii Nodesuga, Zensei no Kioku ga Mattaku Arimasen c1
06/07/18 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c33
06/07/18 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c32
05/26/18 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c31
05/15/18 Akuyaku Reijou no Yume Watari extra 6 part2
05/16/18 Akuyaku Reijou no Yume Watari extra 6 part1
05/17/18 Akuyaku Reijou no Yume Watari extra 5 part2
05/07/18 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c30
05/06/18 Akuyaku Reijou no Yume Watari extra 5 part1
04/29/18 Yonin no Ikemen ni Kyuuai sarete Ore wa Namidamedesu c29
Go to Page...
Go to Page...