Hikoki Translations

Group Info
Group Name Hikoki Translations
URL Link
Series (2) Isekai Mahou wa Okureteru! (LN), Kimi to Boku no Saigo no Senjo, Aruiha Sekai ga Hajimaru Seisen
Releases 50

Group News

Group Releases
Date Title Release
02/16/18 Kimi to Boku no Saigo no Senjo, Aruiha Sekai ga Hajimaru Seisen v1c6
02/09/18 Kimi to Boku no Saigo no Senjo, Aruiha Sekai ga Hajimaru Seisen v1c5
02/04/18 Kimi to Boku no Saigo no Senjo, Aruiha Sekai ga Hajimaru Seisen v1c4
01/30/18 Kimi to Boku no Saigo no Senjo, Aruiha Sekai ga Hajimaru Seisen v1c3
01/16/18 Kimi to Boku no Saigo no Senjo, Aruiha Sekai ga Hajimaru Seisen v1c2
11/25/17 Kimi to Boku no Saigo no Senjo, Aruiha Sekai ga Hajimaru Seisen v1c1
10/13/17 Kimi to Boku no Saigo no Senjo, Aruiha Sekai ga Hajimaru Seisen v1 prologue
10/13/17 Kimi to Boku no Saigo no Senjo, Aruiha Sekai ga Hajimaru Seisen v1 illustrations
10/08/17 Isekai Mahou wa Okureteru! (LN) v8 epilogue
10/08/17 Isekai Mahou wa Okureteru! (LN) v8c3
10/05/17 Isekai Mahou wa Okureteru! (LN) v8c2
10/02/17 Isekai Mahou wa Okureteru! (LN) v8c1
10/02/17 Isekai Mahou wa Okureteru! (LN) v8 prologue
09/27/17 Isekai Mahou wa Okureteru! (LN) v7 epilogue
09/27/17 Isekai Mahou wa Okureteru! (LN) v7c4
09/25/17 Isekai Mahou wa Okureteru! (LN) v7c3
09/21/17 Isekai Mahou wa Okureteru! (LN) v7c2
09/07/17 Isekai Mahou wa Okureteru! (LN) v7c1
09/07/17 Isekai Mahou wa Okureteru! (LN) v7 prologue
08/29/17 Isekai Mahou wa Okureteru! (LN) v6 epilogue
08/29/17 Isekai Mahou wa Okureteru! (LN) v6c3
08/23/17 Isekai Mahou wa Okureteru! (LN) v6c2
08/18/17 Isekai Mahou wa Okureteru! (LN) v6c1
08/17/17 Isekai Mahou wa Okureteru! (LN) v6 prologue
08/14/17 Isekai Mahou wa Okureteru! (LN) v5 epilogue
Go to Page...
Go to Page...