CGTranslations

Group Info
Group Name CGTranslations
URL Link
Series (4) Ano Orokamono ni mo Kyakkou wo!, Kono Subarashii Sekai ni Bakuen o!, Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o!, Zoku, Kono Subarashii Sekai ni Bakuen wo!
Releases 97

Group News

Group Releases
Date Title Release
12/22/17 Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! v12c5
12/19/17 Kono Subarashii Sekai ni Bakuen o! ss 3
12/15/17 Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! v12c4
12/12/17 Kono Subarashii Sekai ni Bakuen o! ss 2
12/08/17 Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! v12c3
12/04/17 Kono Subarashii Sekai ni Bakuen o! ss 1
11/30/17 Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! v12c2
11/23/17 Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! v12c1
06/26/18 Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! v9 ss 3
01/26/18 Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! v9 ss 2
01/26/18 Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! v9 ss 1
08/24/16 Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! v8 ss 2
01/24/18 Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! v8 ss 1
01/24/18 Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! v7 ss 2
01/03/18 Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! v7 ss 1
01/09/18 Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! v6c6 + intermission
08/03/18 Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! v5 ss
01/07/18 Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! v5 epilogue + ss
02/14/18 Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! v4 ss 2
03/30/18 Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! v3 ss 2
09/14/16 Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! v2 ss 2
04/09/18 Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! v1 ss 2
Go to Page...
Go to Page...