CGTranslations

Group Info
Group Name CGTranslations
URL Link
Series (3) Ano Orokamono ni mo Kyakkou wo!, Kono Subarashii Sekai ni Bakuen o!, Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o!
Releases 84

Group News

Group Releases
Date Title Release
03/02/18 Ano Orokamono ni mo Kyakkou wo! v1c5
02/23/18 Ano Orokamono ni mo Kyakkou wo! v1c4
02/21/18 Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! manga ss
02/16/18 Ano Orokamono ni mo Kyakkou wo! v1c3
02/09/18 Ano Orokamono ni mo Kyakkou wo! v1c2
02/02/18 Ano Orokamono ni mo Kyakkou wo! v1c1
01/26/18 Ano Orokamono ni mo Kyakkou wo! v1 prologue
01/19/18 Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! v12 ss4
01/12/18 Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! v12 ss3
01/05/18 Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! v12 epilogue + ss
12/29/17 Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! v12c6
12/27/17 Kono Subarashii Sekai ni Bakuen o! ss 4
12/22/17 Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! v12c5
12/19/17 Kono Subarashii Sekai ni Bakuen o! ss 3
12/15/17 Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! v12c4
12/12/17 Kono Subarashii Sekai ni Bakuen o! ss 2
12/08/17 Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! v12c3
12/04/17 Kono Subarashii Sekai ni Bakuen o! ss 1
11/30/17 Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! v12c2
11/23/17 Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! v12c1
06/26/18 Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! v9 ss3
01/26/18 Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! v9 ss2
01/26/18 Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! v9 ss1
08/24/16 Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! v8 ss2
01/24/18 Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! v8 ss
Go to Page...
Go to Page...