Tatakau Shisho LN Translation

Group Info
Group Name Tatakau Shisho LN Translation
URL Link
Series (1) Tatakau Shisho
Releases 77

Group Releases
Date Title Release
01/15/17 Tatakau Shisho v5c1 part2
01/11/17 Tatakau Shisho v5c1 part1
01/05/17 Tatakau Shisho v5 prologue
01/04/17 Tatakau Shisho v5 illustrations
12/29/16 Tatakau Shisho v4 afterword
12/23/16 Tatakau Shisho v4c6
12/18/16 Tatakau Shisho v4c5 part2
12/11/16 Tatakau Shisho v4c5 part1
12/07/16 Tatakau Shisho v4c4 part3
11/26/16 Tatakau Shisho v4c4 part2
11/13/16 Tatakau Shisho v4c4 part1
10/29/16 Tatakau Shisho v4c3 part4
10/15/16 Tatakau Shisho v4c3 part3
10/08/16 Tatakau Shisho v4c3 part2
10/03/16 Tatakau Shisho v4c3 part1
09/22/16 Tatakau Shisho v4c2 part2
09/13/16 Tatakau Shisho v4c2 part1
09/03/16 Tatakau Shisho v4c1 part3
08/23/16 Tatakau Shisho v4c1 part2
08/15/16 Tatakau Shisho v4c1 part1
08/09/16 Tatakau Shisho v4 prologue
07/30/16 Tatakau Shisho v4 illustrations
07/27/16 Tatakau Shisho v3 afterword
07/25/16 Tatakau Shisho Fragment: Napping in the hospital wing
07/22/16 Tatakau Shisho v3c6 part3