Shinsori Translations

Group Info
Group Name Shinsori Translations
URL Link
Series (33)
Releases 1103

Group News

Group Releases
Date Title Release
07/24/17 Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ c24 part1
07/24/17 Nigotta Hitomi no Lilianne c100
07/23/17 Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ c71
07/22/17 Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ c23
07/21/17 Me, a Hero? Not Possible! oneshot
07/20/17 Nigotta Hitomi no Lilianne c99 part2
07/20/17 Nigotta Hitomi no Lilianne c99 part1
07/19/17 Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ c22
07/18/17 Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ c21
07/18/17 Nigotta Hitomi no Lilianne c98
07/17/17 Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ idle talk 8
07/16/17 Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ c20 part2
07/15/17 Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ c20 part1
07/15/17 Nigotta Hitomi no Lilianne c97
07/14/17 Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ c19
07/14/17 Nigotta Hitomi no Lilianne c96 part2
07/13/17 Nigotta Hitomi no Lilianne c96 part1
07/13/17 Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ c18
07/12/17 Nigotta Hitomi no Lilianne c95 part2
07/12/17 Nigotta Hitomi no Lilianne c95 part1
07/11/17 Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ c17
07/11/17 Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ c70
07/10/17 Nigotta Hitomi no Lilianne c94 part2
07/10/17 Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ c16
07/10/17 Nigotta Hitomi no Lilianne c94 part1
Go to Page...
Go to Page...