segmeton translation

Group Info
Group Name segmeton translation
URL Link
Series (1) Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen
Releases 31

Group News
No group news found.

Group Releases
Date Title Release
08/14/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2c20
08/08/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2c19
07/31/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2c18
07/24/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2c17
07/17/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2c16
07/10/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2c15
07/04/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2c14
06/26/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2c13
06/19/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2c12
06/12/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2c11
06/06/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2c10
05/29/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2c9
05/22/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2c8
05/15/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2c7
05/08/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2c6
05/01/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2c5
04/24/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2c4
04/17/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2c3
04/09/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2c2
04/03/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2c1
03/28/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v2 prologue
03/20/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v1 epilogue
03/14/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v1c12
03/06/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v1c11
02/27/17 Seirei Tsukai to Shinjuu Tsukai no Shounen v1c10
Go to Page...
Go to Page...